SEMINARIES

Taxandria advocatenkantoor organiseert regelmatig een seminarie met focus op de fiscale, boekhoud- en vennootschapsrechtelijke actualiteit.

Deze seminaries gaan door in de lokalen van het kantoor.

Indien U op de hoogte wil zijn van deze seminaries, dan kunt U zich hier inschrijven.


PUBLICATIES

B. Ameye, ‘Spontane fiscale regularisatie door middel van een aanvullende aangifte bij het lokaal controlekantoor of bij de BBI’,
in Fiscaal Praktijkboek Directe Belastingen 2010 – 2011, p. 285 – 317.

B. Ameye, ‘Cassatie bevestigt: belastbare grondslag bij verkoop van aandelen buiten normaal beheer is niet hele meerwaarde’,
Fisc. Act., 2010, nr. 17, p. 6 – 9.

B. Ameye, ‘Hof van Justitie: grensoverschrijdende winstverschuivingen beletten, mag’,
Fisc. Act., 2010, nr. 8, p. 1 – 5.

B. Ameye, ‘Verschoonbaarverklaring gefailleerde geldt niet voor eigen belastingschulden van echtgenoot’,
Fisc. Act., 2010, nr. 7 , p 7 – 9.

B. Ameye, ‘Cassatie: rechtszekerheidsbeginsel geldt niet bij oncontroleerbare boekhouding’,
Fisc. Act., 2010, nr. 4, p. 1 – 5.

B. Ameye, J. Kerremans, ‘Sociaal en fiscaal statuut van de sportbeoefenaar’,
Sociale Praktijkstudies, nr. 2009/2, Kluwer Mechelen, 186 p.

B. Ameye, ‘Bewijskracht van de ingescande bijlagen bij de aangifte geregeld’,
Fisc. Act., 2009, nr. 24, p. 8 – 10.

B. Ameye, ‘Economische Herstelwet verlengt de uitoefenperiode van de aandelenopties’,
Fisc. Act., 2009, nr. 22, p. 1 – 5.

V. Dauginet en B. Ameye, “Rechtszekerheid, vertrouwensbeginsel en goede trouw – Europeesrechtelijke doorwerking in de Belgische rechtsorde”,
AFT, nr. 5, mei 2009, p. 3 – 38.

B. Ameye, “Zal de fiscale consolidatie in België dan toch ingevoerd worden?”,
30/04/2009, www.taxtalk.be .

B. Ameye, “Sporters niet-inwoners: eindelijk volwaardig fiscaal statuut”,
Internat. Fisc. Act., 2009, nr. 4, p. 1 – 5.

B. Ameye, “Duidelijkheid over belastingtarief bij uitkering aanvullend pensioen betaalde sporters”,
Fisc. Act., 2008, nr. 31, p. 10 – 12.

B. Ameye, “Sportbeoefenaar niet-inwoner, recente fiscale ontwikkelingen”,
Internat. Fisc. Act., 2008, nr. 6, p. 1 – 5.

B. Ameye, “Mogelijkheid tot rechtstreekse gegevensuitwisseling tussen Nederland en België uitgebreid”,
21/08/2008, www.taxtalk.be .

B. Ameye, S. Clocheret en J. Kerremans, “Sport en fiscus”,
Fiscale Wenken, Kluwer Uitgeverij, 2008, 266 p.

B. Ameye, “De fiscaliteit van de sportbeoefenaar en de sportclub”,
Athletiekleven, 2008, editie 7, p. 23 – 30.

B. Ameye, “Fiscale duidelijkheid voor de bezoldigde sportbeoefenaar vanaf 01.01.2008”,
Sport en Recht, 2007, Deel 1: Afl. 111, 1349 – 1351 ; Deel 2: Afl. 112, 1360 – 1363 (december 2007).

B. Ameye, “De sportbeoefenaar en de sportvereniging”,
Fiscaal Wetboek, Knops Publishing (www.mijnwetboek.be ), 2007, 138 p.